You Are Here: Home » Mẫu văn bản - Hợp đồng, TIỆN ÍCH PHÁP LUẬT » Dịch vụ luật sư – Mẫu giấy ủy quyền

TÊN DOANH NGHIỆP

———o0o——–

SỐ : ……../ 2010/ UQ –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày …  tháng năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN

Tại trụ sở Công ty ……………. chúng tôi gồm:

I.         BÊN UỶ QUYỀN:( Bên A)

Cơ quan         : CÔNG TY ………………………………………………………….

Đại Diện bởi  : ………………………………………………….……………………

Chức vụ         : Giám Đốc

Trụ sở            : ……………………………………………………………………….

Số điện thoại  : ……………………            Fax     :………………………………

MST               : …………………… Số ĐKKD   :  ………………………..

II.        BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: ( BÊN B)

Tên tổ chức      : ……………………………………………………..……..……………..

Tên  giao dịch  :  …………………………………………………………………….…….

Đại diện bởi     :  ………………………………………………………….…..…………..

Chức vụ           :  …………………………………………………………………………..

Điện thoại        …………… Fax : ……………………………………..………………

Trụ sở              : …………………………………………..………………………………

Tài khoản           : …………………………………………………….………………..

Tại Ngân hàng …………………………………………………….….……………………

Hai bên đồng ý việc giao kết Giấy ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây :

Tư vấn pháp lý soạn thảo hồ sơ giấy tờ, giao dịch với các cơ quan có thẩm quyền……………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm 2011 đến khi hoàn tất các công việc trong phạm vi ủy quyền tại điều 01 của giấy ủy quyền này .

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2.Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

CÔNG TY …………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 04 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email :        luatvietphu@gmail.com.
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
  http://luatvietphu.com.vn
  http://vanphongluatsuhanoi.com

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC© 2011 Dịch vụ luật sư, công ty luật, tư vấn luật, thủ tục sổ đỏ, luật sư Hà Nội, luật sư, cong ty luat, thành lập công ty, thủ tục giấy phép