0936.129.229

Vietnam-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-iconluatvietphuhotline

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Đầu tư và đầu tư nước ngoài

Khái niệm. Cho đến nay, đầu tư không phải là một khái niệm mới đối với nhiều người, nhất là đối với những người hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, thuật ngữ này lại được hiểu rẩt khác nhau. Có người cho rằng đầu tư là phải bỏ […] Read more

ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

THỦ TỤC GIẤY PHÉP

TƯ VẤN CÔNG TY