Vietnam-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-iconluatvietphuhotline

BÁO GIÁ THAY ĐỔI ĐKKD

(Áp dụng từ ngày 01/01/2016)

 

TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

THỜI GIAN

(Ngày làm việc)

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

(VND)

 

KẾT QUẢ

 

1

Thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính (cùng quận), thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi khác…

6 ngày 1.5 triệu Giấy chứng nhận ĐKKD + con dấu Công ty
5 ngày 2.0 triệu
4 ngày 2.5 triệu
3 ngày 3.0 triệu
2 ngày 3.5 triệu
1 ngày 4.0 triệu
 

 

 

 

2

(Áp dụng cho tất cả loại hình công ty: Công ty Cổ phần, Trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp Tư Nhân, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp nhà nước … )

 

 

 

 

Giấy chứng nhận ĐKKD + Con dấu

Thay đổi cổ đông/ thành viên, thay đổi tỉ lệ vốn góp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi trụ sở chính (khác quận)…

7 ngày 1.5 triệu
6 ngày 1.8 triệu
5 ngày 2.2 triệu
4 ngày 2.8 triệu
3 ngày 3.8 triệu
2 ngày 4.0 triệu
1 ngày 4.5 triệu
 

 

3

 

 

 

Thành lập, thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.

7 ngày 1.2 triệu Giấy phép hoạt động + Hồ sơ nộp thuế môn bài + Con dấu
6 ngày 1.5 triệu
5 ngày 2.0 triệu
4 ngày 2.5 triệu
3 ngày 3.0 triệu
2 ngày 3.5 triệu
1 ngày 4.0 triệu
4

Chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể doanh nghiệp…

07 ngày 3.5 triệu Giấy phép hoạt động + Hồ sơ nộp thuế môn bài + Con dấu.
 

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHÚ

Phòng 216, tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

 Tel:    04.6261.2299          Fax: 043.555.3981

Luật sư: Nguyễn  Huế

Hotline: 0936.129.229

E-Mail: luatvietphu@gmail.com