0936.129.229

Vietnam-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-iconluatvietphuhotline

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Có được khởi kiện lần 2 không?

Tôi có một tình huống như sau: Ông A khởi kiện để đòi 20m2 đất do bị ông B lấn chiếm. Sau phiên họp công khai chứng cứ, thì ông A phát hiện ông B lấn chiếm 60m2 đất, tuy nhiên ông A không thể thay đổi yêu cầu khởi kiện vượt quá phạm vi […] Đọc tiếp

ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

THỦ TỤC GIẤY PHÉP

Cơ quan cấp giấy phép bưu chính

PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  –––––––––––––––––––––––– STT Tên thủ tục hành chính Mã hồ sơ TTHC(T-LAN-…-TT) IV. Lĩnh vực Bưu chính: 06 1. Cấp giấy phép bưu chính T-LAN-28957... Đọc tiếp

Contact Me on Zalo