Vietnam-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-iconluatvietphuhotline

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Quy định về chỉ định luật sư bào chữa cho người phạm tội là người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người phạm tội là người nước ngoài có quyền được hưởng sự bào chữa của luật sư trong quá trình tố tụng hình sự. Việc chỉ định luật sư bào chữa cho người phạm tội là người nước ngoài được thực hiện như sau: 1. Người phạm […] Đọc tiếp

ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

THỦ TỤC GIẤY PHÉP

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

TIN TỨC PHÁP LUẬT